Apie bendruomenę

Gulbinėnų krašto bendruomenė įkurta 2006 m. vasario 13 d. Šiuo metu bendruomenėje yra 88 nariai. Aktyvi bendruomenės veikla padeda užsimegzti ir sutvirtėti žmonių tarpusavio santykiams.

Bendruomenė turi savo bendruomenės namus, kuriuose graži ir sutvarkyta erdvė yra vieta susibūrimams, ir telkia žmones bendrai veiklai. Rašydama ir įgyvendindama įvairius projektus bendruomenė siekia gerinti gyvenimo sąlygas kaime, tobulina gyvenamąją aplinką ir stiprina žmonių pasitikėjimą.

Bendruomenės tikslas ir uždaviniai: stiprinti materialinę bazę, ugdyti ir vienyti kaimo žmones, siekti, kad jaunimas pasiliktų gyventi kaime, gerinti senjorų ir negalią turinčių žmonių gyvenimo sąlygas, bendradarbiauti su kaime esančiomis įstaigomis: kultūros skyriumi, biblioteka, daugiafunkciu centru, plėsti bendradarbiavimą su kaimyninėmis bendruomenėmis, puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes.

Gulbinėnų kaimo bendruomenės tarybos pirmininkė

Danutė Maslauskienė


Gulbinėnų kaimo bendruomenės taryba

Angelė Šatienė

Genutė Šatienė

Jolanta Karčiauskienė

Povilas Barkevičius

Rima Mačiukienė

Rima Kubiliūnienė

Valerija Matonienė

Virginija Žaldokienė


Gulbinėnų kaimo bendruomenės revizinė komisija

Aloyzas Vitkauskas

Judita Strelčiūnienė

Toma MartinaitienėNorite prisijungti prie bendruomenės?

Užpildykite formą ir su jumis susisieksime.